Monday, June 25, 2012

Herinnering t.a.v. Crediteurenadministratie. betreft openstaande vordering. Incasso Select B.V.

When you receive below e-mail then do not response on it, it is fake.
They only let you response by a link?

That is not normal. They send more mails before, and tell the link is only working in internet explorer?

Mail is coming from an unfinish website : info@enviseo.com

___________________________________

Geachte heer/mevrouw,


Een aantal weken geleden hebben wij u onderstaandbericht gestuurd. Hierop heeft u nog niet gereageerd.
Wij geven u nog 1 mogelijkheid te reageren alvorens wij de vordering uit handen geven aan Incasso Select BV.

Eerste Bericht:
ALs Curator in het faillissement van Micaprint BV vond ik een vordering op uw organisatie. Ik verzoek
u en desnoods sommeer ik onderstaande vordering te controleren en indien correct het bedrag per omgaande
te betalen. Mocht u de vordering bestrijden dan verneem ik dat graag via e-mail.

Klik hier om de vordering op uw onderneming te bekijken.

Indien u niet reageerd zal ik incasso Select B.V. opdracht geven de vordering te innen.

Alle directe en indirecte bijkomende kosten zullen dan voor uw rekening komen.

bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Hoogachtend,

Mr. S.T.M. Hoogevorst (curator)

Kantoor utrecht
Tolsteegsingel 2c
3582AC Utrecht

(vanuit kostenbesparende overwegingen ten aanzien van de faillissemnetsboedels verzoeken wij u enkel via e-mail te reageren)

DISCLAIMER:
De Inhoud van dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is enkel voor de geadresseerde. Mocht dit bericht niet voor u bestemd zijn
wordt u verzocht het bericht door te sturen naar de juiste ontvanger en dit per omgaande te melden door het bericht te beantwoorden

Elk misbruik van onze berichten wordt gemeld bij de betreffende instanties. (copyright hoogervorst en grijpenslag advocaten en curatoren)