Tuesday, June 12, 2012

(VERTROUWLIJK) t.a.v. Crediteurenadministratie. betreft openstaandevordering.

If you receive below DUTCH e-mail, then do NOT response on it.

Can be send from Incasso Select B.V. or Gentle Incasso.

It is fake. Otherwise they would have send you more information in this mail.

____________________________________________________________________________
Geachte heer/mevrouw,


ALs Curator in het faillissement van Micaprint BV vond ik een vordering op uw organisatie. Ik verzoek
u en desnoods sommeer ik onderstaande vordering te controleren en indien correct het bedrag per omgaande te betalen. Mocht u de vordering bestrijden dan verneem ik dat graag via e-mail.Klik hier om de vordering op uw onderneming te bekijken.

Indien u niet reageerd zal ik incasso Select B.V. opdracht geven de vordering te innen.

Alle directe en indirecte bijkomende kosten zullen dan voor uw rekening komen.

bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Hoogachtend,

Mr. S.T.M. Hoogevorst (curator)

Kantoor utrecht
Tolsteegsingel 2c
3582AC Utrecht

(vanuit kostenbesparende overwegingen ten aanzien van de faillissemnetsboedels verzoeken wij u enkel via e-mail te reageren)

DISCLAIMER:
De Inhoud van dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is enkel voor de geadresseerde. Mocht dit bericht niet voor u bestemd zijn
wordt u verzocht het bericht door te sturen naar de juiste ontvanger en dit per omgaande te melden door het bericht te beantwoorden

Elk misbruik van onze berichten wordt gemeld bij de betreffende instanties. (copyright hoogervorst en grijpenslag advocaten en curatoren)