Friday, August 3, 2012

Spam - Blokkering van de betaling door het Rabobank systeem

If you receive below email, then do not click on links. Hacked website. Thanks

Geachte cliƫnt,
Hierbij deelt de Rabobank u mede, dat uw betaling met het nummer 129983 geblokkeerd is.
De oorzak ervan is dat de afzender in gebreke is gebleven de juiste bankgegevens te verstrekken.

Uw betaalopdracht

Voer alstublieft de correcte bankgegevens van uw ontvanger in, zodat de betaling succesvol kan worden uitgevoerd.

Voor het ongemak bieden wij u onze excuses aan.
Klantenservice van de Rabobank