Thursday, May 15, 2014

Hierbij sturen wij u ter bevestiging dat het volgende bedrag op 15 mei 2014 op rekeningnummer eindigend op ** wordt geincasseerd.

FAKE EMAIL FROM BANK. All links are going to TINY URL. DO NOT CLICK on it.

SNS bank logo - link naar home


Geachte Heer,Mevrouw
 
Hierbij sturen wij u ter bevestiging dat het volgende bedrag op 15 mei 2014 op rekeningnummer eindigend op ** wordt geincasseerd.

Is dit een foutieve afboeking dan verzoeken wij uw deze onmiddelijk te annuleren op de onderstaande link:

https://snsbank.nl/annuleren/afboeking=9782342 (REMOVED, GOING TO TINY URL LINK)

Hoogachtend,
Dhr. Robert. Frinken
Centraal Invorderings Bureau
Laankorf 65-67
3065 DC Rotterdam
T: 010 - 4145 333
E: info@cibiacasso.nl 

Logo
E-mail disclaimer
Het Centraal Invorderings Bureau heeft aan het opstellen en verzenden van dit e-mail bericht (met bijlagen)
de nodige zorg besteed. Desondanks is het mogelijk dat dit bericht onvolledig is, onjuistheden bevat, niet
voor u is bestemd en/of te laat wordt ontvangen. Het Centraal Invorderings Bureau aanvaardt daarvoor geen
aansprakelijkheid. Evenmin kunnen aan dit bericht rechten worden ontleend. De informatie verzonden in dit
e-mail bericht inclusief de bijlage(n) is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van dit
bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoekt Het Centraal Invorderings Bureau u
vriendelijk doch dringend dit bericht te verwijderen en eventuele bijlagen niet te openen. Het Centraal
Invorderings Bureau wijst u op de onrechtmatigheid van het openbaar maken, gebruiken, ver menigvuldigen,
verspreiden en/of verstrekken van de inhoud van dit bericht aan derden. Tevens wordt u verzocht de afzender
per omgaande van de onjuiste adressering/ontvangst op de hoogte te stellen en dit bericht, met inbegrip van

eventuele bijlagen, uit uw systeem te wissen. Het Centraal Invorderings Bureau aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het
elektronisch verzenden van berichten.